Trang chủ - Phần Mềm Quản Lý Labo Nha Khoa

200+ Lab
cài đặt & sử dụng

    Chúng tôi muốn
    đóng góp vào sự phát triển
    của ngành Labo Nha khoa

Phần mềm giúp tôi quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất và các kỹ thuật viên. Tôi đã cải thiện hoàn toàn việc quản lý Labo của mình và tiết kiệm thời gian, công sức.

Ms. Linh

CEO
Labo Hữu Nguyên

Tôi sử dụng phần mềm này ngay từ ngày đầu thành lập Labo. Nó giúp tôi quản lý đơn hàng sản xuất rất dễ dàng. Đặc biệt là khả năng tra cứu lịch sử hàng bảo hành và kiểm soát tốt vấn đề trễ hàng.

Alan Nguyễn

CEO
Labo Thành Tuấn

Tôi đã mua nhiều phần mềm của nước ngoài nhưng không phù hợp với đặc thù ngành Lab tại Việt Nam. Sau khi được nhân viên giới thiệu và dùng thử, tôi đã quyết định chuyển qua dùng phần mềm quản lý Labo vDentalLab. Phần mềm hỗ trợ tôi rất tốt trong việc tính lương cho kỹ thuật viên và quản lý vật liệu.

Dr. Andrew Tsang

CEO
Labo Westcoast