Quản lý điều phối

Chức năng điều phối được thiết kế đơn giản, tiện lợi và đầy đủ các quy trình từ tạo đơn hàng, xem đơn hàng đã nhận, theo dõi tình trạng đơn hàng, thống kê số lượng sản phẩm :

1: Cho phép tạo đơn hàng đối với các đơn hàng bị lỗi, trả bảo hành,…

2: Xem tất cả đơn hàng đã nhận

3: Theo dõi tình trạng đơn hàng thông qua các màu sắc (kịp thời liên hệ với khách hàng nếu đơn hàng gặp sự cố)

4: Hỗ trợ xuất dữ liệu ra file Excel để thuận tiện trong việc báo cáo doanh số (tháng, năm,..)

Was this page helpful?