Quản lý thông tin bảo hành

1: Mở chức năng quản lý thông tin bảo hành.

Mở chức năng quản lý danh mục sản phẩm: vào menu Danh mụcSản phẩm

Chọn 1 sản phẩm trong danh sách

Bấm “Chi tiết”

2: Giao diện quản lý thông tin bảo hành

Bước 1: Nhập các liên quan việc bảo hành:

Mẫu thẻ bảo hành: chọn 1 trong các mẫu thẻ bảo hành để in cho sản phẩm này 

Năm bảo hành: số năm bảo hành của sản phẩm

Tên bảo hành: tên sản phẩm được in trên thẻ.

Bước 2: Bấm “Lưu”: hoàn tất việc cập nhật thông tin bảo hành cho 1 sản phẩm.

Was this page helpful?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *