Thống kê kết quản sản xuất

Chức năng quản lý sản xuất được thiết kế để theo dõi các công đoạn sản xuất. Với giao diện đơn giản, ít thao tác giúp các kỹ thuật viên dễ dàng sử dụng, dành nhiều thời gian hơn cho sản xuất đơn hàng.

  • Quét mã vạch để bắt đầu thực hiện và hoàn thành công đoạn sản xuất

  • Xem tiến độ sản xuất của mỗi đơn hàng trên từng công đoạn

  • Thống kê kết quả sản xuất, hàng lỗi

  • Đánh giá chất lượng đầu vào và đầu ra của sản phẩm

  • Hỗ trợ xuất dữ liệu ra file Excel để thuận tiện trong việc báo cáo doanh số (hằng tháng, năm,..)

Thống kê kết quả sản xuất

1. Kết quả sản xuất

Từ màn hình chính -> chọn Kết quả sản xuất

Giao diện kết quả sản xuất

Phân tích được năng lực và năng xuất làm việc của từng kỹ thuật viên.

Hổ trợ xuất file Excel phục vụ báo cáo

2. Thống kê hàng lỗi

Từ màn hình chính -> chọn thống kê hàng lỗi

Giao diện thống kê hàng lỗi

  • Hỗ trợ xuất file Excel phục vụ báo cáo.

3. Đánh giá chất lượng sản xuất

Từ màn hình chính -> chọn KCS

Was this page helpful?