Quản lý sản xuất

Chức năng quản lý sản xuất được thiết kế để theo dõi các công đoạn sản xuất. Với giao diện đơn giản, ít thao tác giúp các kỹ thuật viên dễ dàng sử dụng, dành nhiều thời gian hơn cho sản xuất đơn hàng.

Was this page helpful?