Hướng dẫn quy trình giao hàng

Kiểm tra, đóng gói, phân công nhân viên giao hàng. Tránh hiện tượng sót, thất lạc hàng khi giao.

Chức năng in phiếu giao hàng (2 liên), thể hiện danh sách hàng được giao. Đây là căn cứ để xác nhận Labo sản xuất xong và giao hàng.

Was this page helpful?