Phần mềm Quản lý Labo vDentalLab

vDentalLab – phần mềm giúp quản lý Labo Nha khoa tốt hơn.

Đầy đủ các chức năng đáp ứng nhu cầu quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh của Labo gồm: quản lý ca hàng, quy trình sản xuất, giao nhận, tài chính…

Was this page helpful?