Hướng dẫn quản lý sản xuất – Phần 1

Thao tác trên phần mềm được thực hiện bằng cách quét mã vạch tiện lợi, chính xác

Phần mềm ghi nhận thông tin sản xuất đơn hàng tại mỗi công đoạn: – Kỹ thuật viên thực hiện – Thời gian bắt đầu và hoàn thành đơn hàng

Was this page helpful?