Quản lý giao nhận

Chức năng Giao – Nhận được thiết kế đầy đủ các chức năng, thực hiện theo quy trình chặt chẽ, từ lúc lập yêu cầu nhận hàng đến khi phân công giao – nhận. Với giao diện đơn giản, trực quan giúp người dùng dễ dàng sử dụng,…

1: Màn hình quản lý nhận hàng được thiết kế để hiển thị đầy đủ thông tin phiếu yêu cầu nhận hàng (khách hàng, giờ nhận, giờ phân công,…)

2: Cho phép chỉnh sửa, xóa các đơn hàng bị sai sót hoặc bị nha khoa hủy

3: Xem các đơn hàng đã nhận theo thời gian (ngày, tháng, năm,…) và trạng thái (đã nhận, chưa phân công,…)

4: Hỗ trợ xuất dữ liệu ra file Excel để thuận tiện trong việc báo cáo doanh số (tháng, năm,..)

5: Quét mã vạch để thực hiện phân công giao hàng (có thể nhập trực tiếp mã đơn hàng để tiến hành giao hàng)

Was this page helpful?