Doanh số – Công nợ

Màn hình chính của Doanh số công nợ

   Từ màn hình chính -> chọn Doanh số – Công nợ

1: Tìm kiếm theo tháng

2: Bảng doanh số của tất cả khách hàng trong từng tháng, mỗi khách hàng là một dòng

3: Hiển thị tổng số “Khách hàng, Nợ kỳ đầu, Doanh số, giảm trừ, Chiết khấu, Chi phí khác, Còn lại, Tổng nợ, Thanh toán, Nợ cuối kỳ,…” trong tháng

Duyệt & Xuất hóa đơn

  Bước 1:

    Từ màn hình chính -> chọn Doanh số – Công nợ

  Bước 2:

1: Chọn khách hàng

2: Chọn Chi tiết

  Bước 3:

1: Đơn giá được lấy từ bản giá khách hàng

2: Điều chỉnh mức giảm giá theo % hoặc theo VNĐ, nếu có

3: Điều chỉnh mức chiết khấuchi phí khác, nếu có

4: Ghi chú

5: Chọn Lưu

In & Gửi hóa đơn

    Cách thực hiện: Chọn In ở giao diện Bước 3

  Giao diện giấy báo thanh toán:

Có thể in trực tiếp bằng máy in hoặc lưu ở dạng file PDF để gửi cho khách hàng

Was this page helpful?