Quản lý tài chính

Chức năng quản lý tài chính được thiết kế với giao diện đơn giản, đầy đủ các tính năng, giúp Labo quản lý tài chính một cách tốt nhất. Tránh sai sót, mất dữ liệu trong quá trình làm việc.

1: Quản lý bảng giá từng khách hàng

2: Duyệt và chỉnh sửa các đơn hàng đã nhận nếu có thay đổi về: sản phẩm, số lượng, đơn giá, giảm giá…

3: Duyệt và xuất hóa đơn hàng tháng

4: In hóa đơn (giấy báo thanh toán)

5: Quản lý công nợ khách hàng

6: Thu hồi nợ

7: Quản lý các khoản thu – chi, quỹ tiền mặt

Was this page helpful?