Ghi nhật ký chỉnh sửa của người dùng trong phần mềm Quản lý Labo vDentalLab

Ghi nhật ký chỉnh sửa là gì?

Đây là việc lưu lại lịch sử thao tác của người dùng trên phần mềm để phục vụ cho việc giám sát, theo dõi.

Phần mềm Quản lý Labo vDentalLab có tính năng ghi lại lịch sử thao tác của từng nhân viên đối với các thông tin quan trọng như: đơn hàng, bảng giá, hoá đơn, phiếu thu…

Ghi nhật ký chỉnh sửa để làm gì?

Việc này sẽ giúp công tác quản quản lý Labo càng chặt chẽ hơn, đặt biệt với các labo có nhiều nhân sự và phòng ban:

  • Truy vết được các chỉnh sửa trên phần mềm khi phát hiện có bất thường về số liệu
  • Tra cứu và khôi phục lại được những thay đổi đã thực hiện trong quá khứ mà nhân viên không thể nhớ.
  • Theo dõi được lịch sử đăng nhập phần mềm từ các máy tính và tài khoản của nhân viên

Xem nhật ký chỉnh sửa trên phần mềm Quản lý Labo vDentalLab

Các lần đăng nhập và thao tác trên phần mềm đều được tự động lưu lại. Bạn chỉ việc mở phần mềm để xem báo cáo lịch sử truy cập và các thao tác trên phần mềm được thực hiện bởi ai, giờ nào, thao tác gì.

Xem lịch sử chỉnh sửa toàn hệ thống

Thao tác

Vào menu –> hệ thống –> Nhật ký chỉnh sửa

Xem lịch sử chỉnh sửa trong 1 giao dịch cụ thể

Thao tác

  1. Mở chi tiết 1 đơn hàng, hoá đơn, bảng giá hoặc phiếu thu mà bạn muốn xem
  2. Bấm vào biểu tượng –> bấm “nhật ký chỉnh sửa”

Qua thực tế áp dụng phần mềm vào quản lý Labo, việc lưu nhật ký thao tác đã phát huy tốt hiệu quả khi giúp truy vết được các thao tác mà nhân viên không thể nhớ. Qua đó giúp Labo giải quyết được các vấn đề nội bộ và với Nha khoa.
Việc dùng file Excel hay sổ sách chắc chắn không thể giúp Labo giải quyết được vấn đề lớn này!