Labo Sài Gòn

Sài Gòn Dental Lab

378 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

labosaigonhp@gmail.com

02253.718.239 – 0934.379.286 – 0984.999.077

Basic