Miễn phí 1 máy in phiếu giao hàng

Áp dụng từ ngày 14/02 – 29/02/2020 cho các khách hàng đăng ký sử dụng phần mềm vDentalLab các phiên bản Basic, Standard hoặc nâng cấp từ Basic lên Standard.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0947 476 000
Email: info@phanmemlabo.com
Facebook: facebook.com/phanmemlabo