Báo cáo tổng hợp


Linh hoạt, dữ liệu được cập nhật tức thời

  • donePhần mềm có đầy đủ các loại báo cáo – thống kê phục vụ nhu cầu theo dõi và quản lý tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh dễ dàng
  • doneCấu hình báo cáo linh hoạt, đầy đủ các điều kiện lọc, đáp ứng yêu cầu kết xuất dữ liệu thuận tiện, nhanh chóng.
  • doneCho phép xuất từng báo cáo ra file Excel, Word, PDF… hoặc in trực tiếp ra giấy

Một số báo cáo phổ biến

  • doneBáo cáo sản lượng hàng nhận
  • doneBáo cáo hàng lỗi (sửa, làm lại); hàng trễ
  • doneBáo cáo năng suất làm việc của kỹ thuật viên
  • doneBáo cáo doanh số, công nợ, thu /chi
  • doneVà nhiều báo cáo khác nữa