Quản lý giao nhận

Tiếp nhận mẫu

  • doneTiếp nhận yêu cầu, tạo lệnh lấy hàng, phân công nhận hàng, xác nhận nhận hàng. Liên kết thông tin chặt chẽ giữa bộ phận lễ tân và quản lý giao nhận.
  • doneQuản lý hoạt động của nhân viên giao nhận. Phân công nhân viên nhận hàng hợp lý, tạo sự công bằng giữa các nhân viên.
  • doneHạn chế các trường hợp sai sót trong khâu tiếp nhận như quên nhận hàng, nhận thiếu, sai thông tin tiếp nhận như giờ nhận, xe, biển số. Nếu có xảy ra, sẽ biết nguyên nhân do khâu nào; bộ phận tiếp nhận (lễ tân), quản lý giao nhận hay do nhân viên nhận hàng

Giao thành phẩm

  • doneKiểm tra, đóng gói, phân công nhân viên giao hàng. Tránh hiện tượng sót, thất lạc hàng khi giao.
  • doneChức năng in phiếu giao hàng (2 liên), thể hiện danh sách hàng được giao. Đây là căn cứ để xác nhận Labo sản xuất xong và giao hàng.