Quản lý Sản xuất

KCS – Kiểm tra chất lượng sản phẩm

  • doneKiểm tra mẫu nhận về trước khi đưa vào sản xuất. Lưu thông tin trao đổi với bác sĩ.
  • doneNếu là hàng sửa / làm lại, xác định nguyên nhân lỗi do công đoạn nào, kỹ thuật viên nào hay do lỗi của nha sĩ
  • doneKiểm tra thành phẩm. Nếu đạt yêu cầu, xác nhận hoàn thành và chuyển sang bộ phận đóng gói, giao hàng. Nếu chưa đạt, xác định nguyên nhân, lỗi do công đoạn nào và đưa vào sản xuất lại.

Phân bổ đơn hàng cho các công đoạn sản xuất.

  • doneKỹ thuật viên tại mỗi công đoạn sản xuất được phân công thực hiện. Xác định thời gian bắt đầu và hoàn thành đơn hàng tại mỗi công đoạn, của từng kỹ thuật viên
  • doneThao tác được thực hiện nhanh chóng bằng cách quét mã vạch trên mỗi đơn hàng sản xuất và mã vạch trên thẻ nhân viên.
  • doneBằng cách này, Labo dễ dàng thống kê được năng suất làm việc của kỹ thuật viên. Là cơ sở để tính lương, thưởng theo sản phẩm