Tài chính – Công nợ

Số liệu tài chính – công nợ được tính toán tự động

  • donePhần mềm tự động tính toán các số liệu tài chính, phát sinh công nợ từ các đơn hàng mà bộ phận điều phối nhập. Bộ phận kế toán chỉ cần duyệt lại các số liệu đó.
  • doneChốt doanh số tự động theo tháng. Kế toán chỉ việc in thông báo công nợ và gởi khách hàng.
  • doneCông nợ khách hàng do phần mềm tự động tính toán và cộng dồn từ doanh số phát sinh hàng tháng và khấu trừ theo các đợt thanh toán của khách hàng.

Bảng giá riêng cho từng khách hàng

  • done
  • donePhần mềm lưu trữ bảng giá chuẩn cho các sản phầm mà Labo nhận sản xuất. Bảng giá này mặc định được áp dụng cho tất cả khách hàng không có bảng giá riêng
  • doneBảng giá riêng cho mỗi khách hàng: Trường hợp khách hàng có bảng giá riêng, phần mềm sẽ ưu tiên áp dụng bảng giá này cho khách hàng đó.